• อ้างอิงตามปฎิทินของการรับวางบิล วันแรกสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป